ریشه ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

ریشه: ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

با توجه به اینکه واردات برنج در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و از یک میلیون تن هم عبور کرد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی واردات این محصول استراتژیک را

واردات برنج ممنوع شد

واردات برنج ممنوع شد

عبارات مهم : محصول

با توجه به اینکه واردات برنج در نیمه نخست امسال رشد فزاینده ای داشته و از یک میلیون تن هم عبور کرد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی واردات این محصول استراتژیک را ادامه داد، چراکه از ابتدای شهریور تا ابتدای آذر ماه واردات برنج ممنوع بود و بر این اساس تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، زیاد کردن ناگهانی واردات برنج در نیمه نخست امسال تفاوت فاحشی از نظر حجم و سرعت در روند افزایشی نسبت به سال های گذشته داشت و به همین باعث انتقادات بعضی از کارشناسان بخش کشاورزی را به همراه داشت که اگر میزان نیاز کشور به برنج وارداتی حدود ۸۰۰ هزار تومان است را باید واردات آن تا نیمه نخست بیش از یک میلیون تن برسد.

واردات برنج ممنوع شد

از سوی دیگر نیز وزارت جهاد کشاورزی از همان ابتدای امسال مدت چهار ماهه ممنوعیت واردات برنج را به سه ماه تقلیل داد تا قبل از نیمه دوم واردات آن ممنوع باشد، چراکه به گفته عباس کشاورز – معاون وزیر جهاد کشاورزی – در سالهای گذشته ممنوعیت واردات برنج از مرداد ماه شروع و تا آذر ماه ادامه داشت ولی امسال در جهت کنترل و تنظیم بازار اعمال ممنوعیت واردات برنج را یک ماه به تعویق انداختیم تا این ممنوعیت از شهریور ماه اتفاق بیفتد.

وی در رابطه با اوضاع تولید برنج به ایسنا گفت: اوضاع تولید و برداشت برنج در شالیزارهای کشور مناسب بود و امسال در سطح زیر کشت ۶۱۰ هزار هکتاری شالیزارهای کشور دو میلیون و ۱۰۰ هزار تن تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید شد که با توجه به میزان تولید برنج و نیاز سه میلیون تومانی این محصول، هر سال به واردات ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن برنج نیاز داریم.

با توجه به اینکه واردات برنج در نیمه نخست امسال رشد فزاینده‌ای داشته و از یک میلیون تن هم عبور کرد، وزیر جهاد کشاورزی ممنوعیت فصلی واردات این محصول استراتژیک را

کشاورز اظهار کرد: با توجه به رسیدن واردات برنج به مرز یک میلیون تن و تولید مناسب برنج، به دستور وزیر جهاد کشاورزی، ممنوعیت واردات برنج ادامه خواهد داشت تا مانند دولت های نهم و دهم شاهد واردات بی رویه این محصول استراتژیک نباشیم.

به گزارش ایسنا، در شش ماهه نخست امسال روند رشد واردات برنج شتاب بسیاری گرفت و بر اساس آمار انتشار یافته وزارت جهاد کشاورزی طی این مدت حدود یک میلیون و ۵۴ هزار و ۱۳۰ تن برنج به ارزش ۹۹۶ میلیون دلار از کشورهای متفاوت وارد شده است که در هفت ماهه نخست امسال به یک میلیون و شصت هزار و ۲۴۰ تن رسیده که نشان دهنده توقف واردات این محصول استراتژیک در فصل ممنوعیت است.

واژه های کلیدی: محصول | ممنوع | میلیون | واردات | ممنوعیت | وارداتی | کشاورزی | جهاد کشاورزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs