ریشه ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

ریشه: ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که کشور عزیزمان ایران همچنان به مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پایبند بوده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

عبارات مهم : آژانس

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که کشور عزیزمان ایران همچنان به مفاد توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ پایبند بوده است.

به گزارش فارس، «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در بروزترین گزارش فصلی اش راجع به اوضاع برنامه هسته ای ایران، بار دیگر پایبندی جمهوری اسلامی به برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) را تایید کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

بر اساس متن این گزارش که به رویت خبرگزاری فارس رسیده، آمانو در این گزارش قبول کرده است که کشور عزیزمان ایران به سقف های تعیین شده است جهت آب سنگین و اورانیوم غنی شده است پایبند بوده است.

مهمترین مفاد این گزارش عبارتند از:

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که کشور عزیزمان ایران همچنان به مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پایبند بوده است.

– سطح غنی سازی کشور عزیزمان ایران در سه ماه گذشته از ۳.۶۷% فراتر نرفته است.

– میزان ذخایر آب سنگین کشور عزیزمان ایران ۱۱.۷ متریک تن هست. در طول دوره سه ماهه این گزارش میزان ذخایر آب سنگین کشور عزیزمان ایران هیچ گاه از ۱۳۰ متریک تن مقرر در برجام فراتر نرفته است.

– در طول دوره سه ماهه این گزارش، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده است کشور عزیزمان ایران از ۳۰۰ کیلوگرم فراتر نرفته است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

– میزان ذخایر اورانیوم غنی شده است کشور عزیزمان ایران در حال حاضر ۱۰۹.۵ کیلوگرم است.

– کشور عزیزمان ایران همچنان به آژانس اجازه داده است که ساز و کارهای نظارتی مورد توافق را انجام دهد.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تایید کرد که کشور عزیزمان ایران همچنان به مفاد توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ پایبند بوده است.

– کشور عزیزمان ایران تصمیم خود را جهت ساخت پیشران هسته ای دریایی در آینده به اطلاع آژانس رسانده هست. آژانس هم در پاسخ براق سازی و توضیحات زیاد کشور عزیزمان ایران را خواستار شده است و به کشور عزیزمان ایران توصیه کرده است که اگر قرار است تاسیسات تازه ای در ارتباط با این پیشران احداث شود، طراحی اولیه آن به اطلاع آژانس رسانده شود.

در ادامه ترجمه خبرگزاری فارس از متن کامل این گزارش آمده است:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام را تایید کرد

راستی آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

A. مقدمه

1. این گزارش مدیرکل به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت شرکت ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) و در خصوص مباحث مرتبط با راستی آزمائی و نظارت در کشور عزیزمان ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص مباحث مالی، و مشورت ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون یکسان ایجاد شده است به وسیله برجام، ارائه می دهد.

B. سابقه

۲. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا، بهمراه نماینده عالی اتحادیه اروپا جهت امور خارجی و سیاست امنیتی (E3/EU+3) و کشور عزیزمان ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست نمود که «راستی آزمائی و نظارت مورد نیاز بر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران جهت کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد”. در اوت ۲۰۱۵، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت مورد نیاز بر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران همانگونه که در برجام آینده نگری شده است را انجام داده و بر همین اساس جهت کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت شرکت ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون یکسان همچنانکه در سند GOV/2015/53 و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

۳. در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیرکل ۹ سند، که از سوی همه اعضای کمیسیون یکسان تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هائی جهت اجرای کارها مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران مندرج در برجام جهت دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.

۴. هزینه هر سال تخمینی آژانس جهت اجرای پروتکل الحاقی کشور عزیزمان ایران و جهت راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۹.۲ میلیون یورو در سال می باشد. جهت سال ۲۰۱۸، جهت تأمین ۵.۱ میلیون یورو از مجموع بودجه ۹.۲ میلیون یورویی، به منابع فرابودجه ای نیاز هست. تا تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ۵.۸ میلیون یورو از منابع فرابودجه ای مورد نیاز جهت تأمین هزینه فعالیت های مرتبط با برجام در سال ۲۰۱۸ و فراتر از آن، موجود بوده است.

C. فعالیت های راستی آزمایی و نظارت بر برجام (JCPOA)

۵. از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران ذیل برجام را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بی طرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت نموده هست. آژانس از وقت انتشار گزارش فصلی قبلی مدیرکل، بشرح ذیل گزارش می دهد.

C.1. فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری

۶. کشور عزیزمان ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور IR-40) موجود را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده هست. کشور عزیزمان ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده است به صورت خاص جهت راکتور IR-40 طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است.

۷. کشور عزیزمان ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در کشور عزیزمان ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین [HWPP] ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین کشور عزیزمان ایران و مقدار آب سنگین تولید شده است در HWPP نظارت نماید. در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۸، آژانس راستی آزمائی نمود که این کارخانه در حال فعالیت است و اینکه ذخیره آب سنگین کشور عزیزمان ایران ۱۱۷.۹ متریک تن می باشد. در طول دوره گزارش دهی کشور عزیزمان ایران بیش از ۱۳۰ متریک تن آب سنگین نداشته است.

۸. کشور عزیزمان ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی پایتخت کشور عزیزمان ایران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده است دیگر به آژانس، انجام نداده است.

C.2. فعالیت های مربوط به غنی سازی و سوخت

۹. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ IR-1 به صورت راه اندازی شده است در ۳۰ آبشار به شکل محاسبه شده است در واحدهای عملیاتی در وقت توافق اطراف برجام (بند ۲۷) به صورت راه اندازی شده است باقی نمانده اند. کشور عزیزمان ایران تعداد ۲۰ سانتریفیوژ IR-1 را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب راه اندازی شده است در FEP خارج کرده است.

۱۰. کشور عزیزمان ایران به غنی سازی UF6 در FEP ادامه داده هست. کشور عزیزمان ایران غنی سازی بالاتر از ۳.۶۷ درصد از اورانیوم 235 را انجام نداده است.

۱۱. در بازه زمانی گزارش، کل موجودی ذخیره شده است اورانیوم غنی سازی شده است کشور عزیزمان ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF6 غنی شده است تا میزان ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشکال متفاوت شیمیایی) فراتر نرفته است (بند 56). میزان 300 کیلوگرم UF6 معادل با ۲۰۲.۸ کیلوگرم اورانیوم می باشد.

۱۲. تا تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۸، میزان اورانیوم غنی شده است تا 3.67 درصد اورانیوم 235 کشور عزیزمان ایران ۱۰۹.۵ کیلوگرم بوده هست، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک.

۱۳. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) تعداد 1044 سانتریفیوژ IR-1 در یک بال (واحد 2) از تأسیسات مزبور قرار داده شده است اند (بند 46)، که تعداد 1034 سانتریفیوژ IR-1 به صورت راه اندازی شده است در شش آبشار باقی مانده اند. در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۱۸، آژانس راستی آزمایی نمود که ۱۰۲۰ سانتریفیوژ IR-1 در ۶ آبشار راه اندازی شده است اند. در همان تاریخ، آژانس همچنین راستی آزمایی کرد که ۵ سانتریفیوژ IR-1 در آرایش طراحی شده است جهت راه اندازی ۱۶ سانتریفیوژ IR-1 راه اندازی شده است بودند و یک سانتریفیوژ IR-1 هم جهت انجام «فعالیت های تحقیقاتی و تحقیق و توسعه مربوط به تولید ایزوتوپ های پایدار»، در موقعیت تکی راه اندازی شده است بود. کشور عزیزمان ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود نداشته است (بند 45).

۱۴. همه سانتریفیوژهای انبار شده است به همراه متعلقات آنها در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای 29، 47، 48 و 70). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز مشمول بر همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است است (بند 71). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است (بند 51).

۱۵. کشور عزیزمان ایران فعالیت های غنی سازی اش را در جهت برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده است به آژانس در تاریخ 16 ژانویه 2016 انجام داده است (بند 52).

۱۶. در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۱۸، آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده است در TRR در کشور عزیزمان ایران از میزان پرتودهی بالاتر از 1 رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار هستند.

۱۷. کشور عزیزمان ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده است را به منظور تبدیل صفحات سوخت یا ضایعات به UF6 مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات تازه بدهید منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند 58).

C.3. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ

۱۸. هیچ اورانیوم غنی شده است ای از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه انباشت نگردیده، و غنی سازی تحقیق و توسعه کشور عزیزمان ایران انجام شده است با یا بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوزها در چارچوب محدودیت های تعریف شده است در برجام بوده است (بندهای 42-32).

۱۹. کشور عزیزمان ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه نموده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند ۸۰.۱). آژانس نظارت مداوم مشمول بر استفاده از کارها نظارتی و مراقبتی را انجام داده و راستی آزمایی نموده که تجهیزات اعلام شده است جهت تولید لوله های روتور و بیلوزها جهت تولید سانتریفیوژ فقط جهت فعالیت های مشخص شده است در برجام استفاده شده است اند( بند ۸۰.۲). کشور عزیزمان ایران هیچگونه سانتریفیوژ IR-1 را جهت جایگزینی با آن هایی که خراب شده است و یا از کار افتاده اند تولید نکرده است ( بند 62).

۲۰. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور مشمول بر لوله روتورها و بیلوزهایی که از روز اجرا تولید شده است اند تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند (بند 70). کشور عزیزمان ایران با استفاده از فیبر کربن لوله های روتور تولید کرده که به وسیله آژانس نمونه برداری و آزمایش شده است و تمامی آن ها تحت کارها نظارتی و مراقبتی آژانس بوده است.

D. کارها براق سازی

۲۱. کشور عزیزمان ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و موم های الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده نماید تا بدینوسیله اوضاع آن ها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری به وسیله ادوات اندازه گیری راه اندازی شده است آژانس تسهیل گردد (بند 67.1). کشور عزیزمان ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت جهت بازرسان منصوب آژانس اقدام نموده و جهت آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم نموده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایت های هسته ای در کشور عزیزمان ایران را تسهیل نموده است (بند 67.2).

۲۲. کشور عزیزمان ایران کماکان به آژانس اجازه داده – تا از طریق کارها مورد توافق با ایران، از جمله از طریق کارها مراقبتی و نظارتی – بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید شده است در کشور عزیزمان ایران یا کسب شده است از دیگر منابع و انتقال یافته شده است به تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان (بند 68)، نظارت نماید. همچنین، کشور عزیزمان ایران تمامی اطلاعات مهم جهت قادر نمودن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده است در کشور عزیزمان ایران یا کسب شده است از هر منبع دیگری را ارایه نموده است (بند 69) .

E. دیگر اطلاعات مرتبط

۲۳. کشور عزیزمان ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمانها بر اساس ماده 17 (b) پروتکل الحاقی، تا وقت مورد نیاز الاجرا شدن آن را ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های کشور عزیزمان ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی دسترسی های تکمیلی به همه سایت ها و اماکن مورد نیاز جهت دیدار در کشور عزیزمان ایران داشته است.

۲۴. کشور عزیزمان ایران در نامه ای به تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۸، «طبق کد اصلاح شده است ۳.۱ ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان های جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران (INFCIRC/214) راجع به تصمیم گرفته شده است را جهت ساخت پیشران هسته ای دریایی در آینده» به اطلاع آژانس رسانده هست. آژانس در نامه ای به تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ از کشور عزیزمان ایران درخواست کرده است که تحت پروتکل الحاقی راجع به توسعه تناوب سوخت هسته ای از جمله فعالیت های تحقیق و توسعه جهت پیشران هسته ای دریایی، براق سازی و اطلاعات تکمیلی را ارائه کند. در همان نامه، آژانس توصیه کرد که اگر کشور عزیزمان ایران تصمیمی جهت ساخت تأسیسات تازه ای جهت استفاده از پیشران هسته ای دریایی گرفته، مورد نیاز است که تحت کد اصلاح شده است ۳.۱۴ ترتیبات فرعی (از بخش عمومی) موافقتنامه پادمان ها، اطلاعات طراحی اولیه چنین تأسیساتی را در اختیار آژانس قرار دهد. کشور عزیزمان ایران هنوز به این نامه آژانس پاسخی نداده است.

۲۵. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای کشور عزیزمان ایران ذیل برجام، مشمول بر تعهداتی که در بخش های D، E، S و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد.

۲۶. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در جلسه گروه کاری خرید کمیسیون یکسان شرکت نکرده هست. (برجام، ضمیمه چهار – کمیسیسون مشترک، بند 6.4.6).

F. خلاصه:

۲۷. آژانس به راستی آزمائی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده است در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی کشور عزیزمان ایران در چارچوب موافقت نامه پادمان ها اعلام شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده جهت کشور عزیزمان ایران کماکان ادامه دارد.

۲۸. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمائی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی کشور عزیزمان ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.

۲۹. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

واژه های کلیدی: آژانس | ایران | توافق با ایران | برنامه هسته ای ایران | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs