ریشه ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

ریشه: ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

کمبود پروتئین های مهم نظیر گوشت می تواند افراد بزرگسال جوان را در معرض ریسک ناراحتی روانی قرار دهد.

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

عبارات مهم : استرس

…….

کمبود پروتئین های مهم نظیر گوشت می تواند افراد بزرگسال جوان را در معرض ریسک ناراحتی روانی قرار دهد.

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه بینگهامتون آمریکا نشان می دهد افراد جوانی که کمتر از سه وعده در هفته گوشت می خورند و کمتر ورزش می کنند در معرض ریسک اوج ناراحتی روانی قرار دارند.

با این حال، سلامت روان افراد بزرگسال بالغ (بالا ۳۰ سال) به مراتب نسبت به مصرف منظم قهوه و کربوهیدرات ها حساس تر است.

کمبود پروتئین های مهم نظیر گوشت می تواند افراد بزرگسال جوان را در معرض ریسک ناراحتی روانی قرار دهد.

محققان دریافتند خلق و خو در افراد بزرگسال جوان (۱۸ تا ۲۹ سال) به غذا (گوشت) بستگی دارد که امکان دسترسی پیش نیازهای انتقال دهنده های عصبی را در مغز زیاد کردن می دهد.

لینا بگداچه، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «به نظر می رسد خلق و خو افراد بزرگسال جوان به شدت به تشکیل مواد شیمیایی مغز حساس است.»

وی در ادامه می افزاید: «مصرف منظم گوشت منجر به تشکیل دو ماده شیمیایی مغز (سروتونین و دوپامین) شده است که جهت اصلاح اخلاقیات مهم هستند. ورزش منظم هم منجر به تشکیل این دو ماده و سایر انتقال دهنده های عصبی می شود.»

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

به گفته وی، «افراد جوانی که کمتر از سه وعده در هفته گوشت (قرمز یا سفید) مصرف می کنند و کمتر از سه بار در هفته ورزش می کنند دچار ناراحتی های روانی چشمگیری هستند.»

اما در افراد بزرگسال بالغ، خلق و خو عمدتا وابسته به مواد خوراکی ای است که موجب زیاد کردن دسترسی به آنتی اکسیدان ها (میوه) و ترک غذاهای که به نادرستی موجب فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک می شود (قهوه، شاخص گلوکز اوج و صبحانه نخوردن)، است.

کمبود پروتئین های مهم نظیر گوشت می تواند افراد بزرگسال جوان را در معرض ریسک ناراحتی روانی قرار دهد.

به گفته بگداچه، «با زیاد کردن سن، تشکیل رادیکال های آزاد در بدن زیاد کردن می یابد، از اینرو نیاز ما به آنتی اکسیدان ها زیاد کردن می یابد. رادیکال های آزاد موجب اختلال در عملکرد مغز شده است و در نتیجه ریسک ناراحتی روانی زیاد کردن می یابد.»

وی در ادامه تاکید می کند: «با زیاد کردن سن توانایی ما در تنظیم و کنترل استرس هم کم کردن می یابد، از اینرو اگر مواد خوراکی فعال کننده تصویر العمل استرس (نظیر قهوه و کربوهیدرات بیش از اندازه) مصرف کنیم، احتمالا ناراحتی روانی بیشتری را تجربه خواهیم کرد.»

ارتباط مصرف کم گوشت با بروز ناراحتی روانی در جوانان

واژه های کلیدی: استرس | ارتباط | رادیکال | ناراحتی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs