ریشه ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

ریشه: ایران تصویر جهانگیری اخبار حوادث

پشتیبانی سفیر فرانسه در آمریکا از سرمایه گذاری شرکت رنو در کشور عزیزمان ایران

سفیر فرانسه در آمریکا از سرمایه گذاری رنو فرانسه در کشور عزیزمان ایران و قرارداد اخیر این شرکت خودروساز با ‏سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور عزیزمان ایران ..

ادامه مطلب